Temel düsturumuz, her bir durumun “özel” olduğu ve özel ilgiyi hak ettiği bilinciyle iş görmektir.

Hukuki Hizmetler

TEMEL HUKUKİ HİZMETLER  

a
Ticari Faaliyet & Yatırım Danışmanlığı

Ticari yatırım ve faaliyetlerinizi ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak güvence altına alacak, haklarınızı koruyacak düzenlemeleri gerçekleştirerek, işinize yardımcı oluyoruz..

Kurumsal Hukuki Danışmanlık

Şirketinizin verimli çalışabilmesi için, kuruluştan itibaren hukuki destek sağlıyor, güncel mevzuata ve ticari amaçlarınıza uygun hukuksal yapılanmasını ve revizyonunu gerçekleştiriyoruz.

Uyuşmazlıkların Çözümü

Uyuşmazlıklarınızı en efektif yoldan çözüme kavuşturmak için alternatif hukuki yolları yasal dayanaklarıyla birlikte size sunuyor, uyuşmazlığın maksimum yarar ile ortadan kalkmasına yardımcı oluyoruz.

Hukuk, aynı yaşam gibi karmaşık ve komplekstir. Biz onu sizin için güvenli, anlaşılır ve yararlı hale getiriyoruz.

Bilgi ve Deneyimlerimiz

Uzmanlıklarımız

Uluslararası & Dahili Ticaret Hukuku

Uluslararası / Dahili tüm ticari faaliyetlerinizi uygun hukuksal yapılar ile destekleyip başarınızı garanti altına alıyoruz.

Şirketler & Ortaklıklar Hukuku

İşbirliklerinizi amacınıza en uygun ve en güvenli şekilde tesis etmenizi, yürütmenizi  ve yönetmenizi sağlıyoruz

Sözleşmeler Hukuku

Yaşamın her alanındaki faaliyetlerinizi, amacınıza ve işin niteliğine uygun sözleşmeler ile güvenceye alıyoruz.

İnşaat & Gayrimenkul Hukuku

Dahili ve Uluslararası gayrimenkul projelerinizi, inşaat ve taahhüt işlerini kapsamlı hukuksal uygulamalar ile destekliyoruz.

Teknoloji Hukuku

ICT alanındaki faaliyetlerinizi her yönüyle destekliyor, çözüme kavuşturuyor, teknoloji çağına hukuksal uyumunuzu sağlıyoruz.

Marka, Patent & Yazılım Hukuku

Fikri ve sınai mülkiyete konu değerlerinizi, yazılımlarınızı en kapsamlı ve güvenli yöntemlerle dünyanın dört bir yanında koruyoruz.

MAKALELER

İlkel halleri çoktan ticari yaşamda yerini almış olan akıllı sözleşmeler, daha karmaşık sözleşmelerin bilgisayar kodlarına dönüştürülmesi fikrinden yola çıkılarak 1994 yılından itibaren geliştirilmeye başlamış....

Korona virüs salgını, iş hayatını beklenmedik bir şekilde sarsıp birçok kişi ve kuruma öngörülemeyen bir darbe vurdu ve doğal olarak “salgın sonrası iş hayatında başarı nasıl yakalanır? ’’sorusu iş dünyasının temel gündemlerinden birisi haline geldi....