Temel düsturumuz, her bir durumun “özel” olduğu ve özel ilgiyi hak ettiği bilinciyle iş görmektir.

Hukuki Hizmetler

TEMEL HUKUKİ HİZMETLER  

a
Ticari Faaliyet & Yatırım Danışmanlığı

Ticari yatırım ve faaliyetlerinizi ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak güvence altına alacak, haklarınızı koruyacak düzenlemeleri gerçekleştirerek, işinize yardımcı oluyoruz..

Kurumsal Hukuki Danışmanlık

Şirketinizin verimli çalışabilmesi için, kuruluştan itibaren hukuki destek sağlıyor, güncel mevzuata ve ticari amaçlarınıza uygun hukuksal yapılanmasını ve revizyonunu gerçekleştiriyoruz.

Uyuşmazlıkların Çözümü

Uyuşmazlıklarınızı en efektif yoldan çözüme kavuşturmak için alternatif hukuki yolları yasal dayanaklarıyla birlikte size sunuyor, uyuşmazlığın maksimum yarar ile ortadan kalkmasına yardımcı oluyoruz.

Hukuk, aynı yaşam gibi karmaşık ve komplekstir. Biz onu sizin için güvenli, anlaşılır ve yararlı hale getiriyoruz.
Kurumsal KVKK Eğitimleri

KVK Eğitimi, uyum sürecinin en önemli adımlarından biridir. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesine dair usul ve esaslar, hak ve yükümlülükler ve daha pek çok husus, konusuna hakim uzman avukatlar tarafından şirketin ilgili çalışanlarına anlaşılır bir şekilde izah edilir. Kişisel verileri işleyen tüm kurum ve kuruluşlar tarafından sorumlulukların bilinmesi, ileride doğabilecek ciddi miktarlardaki idari para cezalarından ve cezai yaptırımlardan kurumları koruyacaktır. Halat Hukuk & Danışmanlık olarak ilgili çalışanların KVK bilincinin ve farkındalığının oluşmasını sağlıyoruz.

Kurumsal KVKK Formasyonu

Şirketlerin kişisel verileri koruma mevzuatı uyarınca gerekli hukuki formasyonunu sağlamaları günümüzde bir zorunluluk haline gelmiştir. Her ne kadar karışık ve zorlu bir süreç dahi olsa, Halat Hukuk & Danışmanlık olarak, bu süreci sizin için kolaylaştırıyor, sistemli bir şekilde uyum sürecini yönetiyor ve kvk altyapınızı oluşturuyoruz.

Kurumsal Uyum Süreçlerinin Takibi

KVK Formasyonu, yalnızca kurumun kvk altyapısının oluşturulması ile sınırlı değildir. Kurumlar, kişisel veri işlemeye devam ettikçe dikkat etmeniz gereken bir süreçtir. Bu nedenle verdiğimiz danışmanlık hizmeti ile, kişisel verilerin korunmasına dair hukuki alt yapınız oluşturulmakla kalınmayacak, gerekli denetim ve güncellemelerle hukuki güvencenizin devamlılığı sağlanacaktır.

Bilgi ve Deneyimlerimiz

Uzmanlıklarımız

Uluslararası & Dahili Ticaret Hukuku

Uluslararası / Dahili tüm ticari faaliyetlerinizi uygun hukuksal yapılar ile destekleyip başarınızı garanti altına alıyoruz.

Şirketler & Ortaklıklar Hukuku

İşbirliklerinizi amacınıza en uygun ve en güvenli şekilde tesis etmenizi, yürütmenizi  ve yönetmenizi sağlıyoruz

Sözleşmeler Hukuku

Yaşamın her alanındaki faaliyetlerinizi, amacınıza ve işin niteliğine uygun sözleşmeler ile güvenceye alıyoruz.

İnşaat & Gayrimenkul Hukuku

Dahili ve Uluslararası gayrimenkul projelerinizi, inşaat ve taahhüt işlerini kapsamlı hukuksal uygulamalar ile destekliyoruz.

Teknoloji Hukuku

ICT alanındaki faaliyetlerinizi her yönüyle destekliyor, çözüme kavuşturuyor, teknoloji çağına hukuksal uyumunuzu sağlıyoruz.

Marka, Patent & Yazılım Hukuku

Fikri ve sınai mülkiyete konu değerlerinizi, yazılımlarınızı en kapsamlı ve güvenli yöntemlerle dünyanın dört bir yanında koruyoruz.

MAKALELER

İlkel halleri çoktan ticari yaşamda yerini almış olan akıllı sözleşmeler, daha karmaşık sözleşmelerin bilgisayar kodlarına dönüştürülmesi fikrinden yola çıkılarak 1994 yılından itibaren geliştirilmeye başlamış....