250.000 USD Değerinde Ev Alarak Türk Vatandaşlığını Kazanmak Mümkün

250.000 USD Değerinde Ev Alarak Türk Vatandaşlığını Kazanmak Mümkün

18 Eylül 2018 tarihinde  Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”  ile Türkiye’de gayrimenkul yatırımı yaparak Türk Vatandaşlığının kazanılması hakkında parasal sınır 1.000.000 Amerikan dolarından, 250.000 Amerikan dolarına düşürüldü.

Bu değişiklikle, en az 250.000 USD değerinde gayrimenkul yatırımı yapan yabancı ülke vatandaşlarına Türk Vatandaşlığı hakkı tanınmıştır.

Her ne kadar gayrimenkul yatırımı için ön görülen parasal şart 250.000 Amerikan dolarına düşürülmüşse de, Türk Vatandaşlığı kazanmak için takip edilmesi gereken yasal prosedürler dikkatle yerine getirilmelidir. Prosedürlerin titizlikle takip edilmesi, Türk Vatandaşlığının kazanılması süresini düşürecektir. Bu yazımızda, istisnai hak niteliğindeki Türk Vatandaşlığının gayrimenkul yatırımı yapılarak kazanılmasında dikkat edilmesi gereken noktalara değineceğiz.

KANUNİ DÜZENLEME UYARINCA;

            TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Türk Vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması, başvuru için gerekli belgeler ve yapılacak işlemler 

‘’MADDE 20- (2) Aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlayan yabancı, Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında Cumhurbaşkanı kararı ile Türk Vatandaşlığını kazanabilir;

 1. b) En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarı peşin olarak yatırılan taşınmazın satışının vaat edildiğine dair noterden düzenlenen sözleşmenin üç yıl süreyle devri ve terkini yapılmayacağı taahhüdüyle tapu siciline şerh edildiği Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen’’

Düzenleme uyarınca; yalnızca 250.000 Amerikan doları tutarında taşınmazı satın almak yeterli olmayacak, aynı zamanda 3 yıl müddetle satılmayacağına dair yine tapu kayıtlarına şerh konulması gerekecektir.

İZLENECEK YOL;

            Gayrimenkul yatırımı yoluyla Türk Vatandaşlığı kazanmak için 3 ana aşama bulunmaktadır;

 1. Gayrimenkul yatırım şartlarının yerine getirilmesi ve Uygunluk Belgesi alınması,
 2. Kısa dönem ikamet izni alınması,
 3. Yatırım yoluyla Türk Vatandaşlığı kazanılması için ikamet edilen İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne başvuru yapılması.

 

GAYRİMENKUL YATIRIMI YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANMA ŞARTLARI NELERDİR?

 1. GAYRİMENKUL YATIRIM ŞARTLARININ YERİNE GETİRİLMESİ
  • 000 Amerikan Doları değerinde gayrimenkul yatırımının 19.09.2018 tarihi ve sonrasında yapılması gerek.

Öncelikle gayrimenkul yatırımı yapılan tarih çok önemlidir. Çünkü 18. 12.01.2017-18.09.2018 tarihleri arasında satın alınmış taşınmazlar için taşınmazın değerinin en az 1.000.000 Amerikan doları,  19.09.2018 tarihi ve sonrası için ise taşınmazın değerinin en az 250.000 Amerikan Doları tutarında olması gerekmektedir.

Taşınmazın parasal değerlerinin belirlenmesinde, tespit tarihindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın efektif satış kuru ve/veya çapraz döviz kuru esas alınır.

Ödemenin mutlaka banka aracılığıyla gerçekleştirilmesi gerekir. Banka tarafından onaylanmış dekontlar başvuru sırasında sunulacaktır.

 • Edinilen gayrimenkul 3 yıl müddetle satılmamalı ve bu husus tapuya şerh düşülmelidir.

 

 • Taşınmaz Değerleme Raporu alınmalıdır.

BDDK veya SPK listesinde bulunan gayrimenkul değerleme şirketlerinden hizmet alınarak taşınmaz değerleme raporu alınmalıdır.

Değerleme raporunun düzenlenme tarihinin Türk Vatandaşlığı başvuru tarihinden en fazla üç ay öncesine ait olması gerekir. Daha önce satın alınmış taşınmazlar bakımından ise, taşınmazın satın alındığı tarih esas alınarak değerleme raporu istenir.

Fakat taşınmaz edinme aşamasıyla değerleme raporu alma işlemlerinin eş zamanlı yapılmasında fayda vardır. Çünkü tapu kayıtları daha sonra değiştirilemeyecek olup,  satın alma bedelinin değerleme raporunda belirtilen tutardan az olmaması ve yine 19.09.2018 sonrası için 250.000 Amerikan dolarından az olmaması gerekir.

 • Uygunluk Belgesi Alınması

Uygunluk Belgesi için yapılan başvurular, Tapu ile Kadastro Müdürlüğü’ne bağlı Yabancı İşler Daire Başkanlığıyla birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafınca değerlendirilmektedir.

 1. KISA DÖNEM İKAMET İZNİ ALINMASI

Gayrimenkul yatırımı usulüne uygun şekilde yapılıp, uygunluk belgesi alındıktan sonra, gerekli belgelerle ikamet izni alınması için başvuruda bulunulması gerekir. Gerekli tüm belgeler toplandıktan sonra, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapılacaktır. İkamet izni alındıktan sonra tek bir aşama kalmaktadır.

 1. TÜRK VATANDAŞLIĞI BAŞVURUSU

Yabancıların vatandaşlık başvuruları Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirilir; milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek herhangi bir durumu bulunmayan kişilerin Türk Vatandaşlığını kazanmalarına ilişkin karar Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulur. Nihai karar Cumhurbaşkanı tarafından verilmektedir.

Tüm başvuru süreçlerinin efektif şekilde yönetilmesi, gerekli belgelerin toplanması ve usulüne uygun şekilde ibraz edilmesi gerekmektedir. Bu husus vatandaşlık kazanma süresi için önemlidir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 1. SATIN ALINACAK EVDE İPOTEK VARSA NE OLACAK?

Yatırım yapılacak ev üzerinde ipotek olması, istisnai yolla vatandaşlığın kazanılmasına engel teşkil etmez. Fakat, ipotek değeri hesaplanarak yatırım miktarından düşülür ve kalan tutarın, vatandaşlık kazanılması için gereken tutarın altında olmaması gerekir. Bu nedenle 19.09.2018 tarihi ve sonrası için ipotekli bir taşınmaz alınacaksa, ipotek değeri düştükten sonra kalan tutarın en az 250.000 Amerikan Doları olması gerektiği unutulmamalıdır.

 

 1. BİRDEN FAZLA TAŞINMAZ ALINARAK DA VATANDAŞLIK KAZANILIR MI?

Yeni düzenlemeye göre, birden fazla taşınmaz da alınsa toplam değeri en az 250.000 Amerikan doları olduğu sürece vatandaşlık kazanılabilecektir.

 1. VATANDAŞLIK KAZANIMI AİLE BİREYLERİNİ ETKİLER Mİ, KİMLER VATANDAŞLIK KAZANIR?

Türk Vatandaşlığını gayrimenkul yatırımı yaparak istisnai bir hak olarak kazanan kişinin eşi ve 18 yaşından küçük çocukları da vatandaşlık kazanacaktır.

 1. 3 YIL SONRA TAŞINMAZ ELDEN ÇIKARILIRSA TÜRK VATANDAŞLIĞININ DURUMU NE OLACAK?

Edinilen gayrimenkulün 3 yıl müddetle satılamayacağına dair tapuya şerh düşülecektir. Fakat 3 yıl sonra taşınmazın elden çıkarılması Türk Vatandaşlığını etkilemeyecektir.

 

 1. TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANILDIĞINDA MEVCUT VATANDAŞLIKTAN ÇIKMAK GEREKİR Mİ?

Hayır. Mevzuatımız uyarınca, Türk Vatandaşlığının kazanılması başka ülke vatandaşlığından çıkmayı gerektirmez, ikili veya çoklu vatandaşlığa izin verilmektedir.

 

 1. BAŞVURU SÜREÇLERİ AVUKAT TARAFINDAN YÜRÜTÜLEBİLİR Mİ?

Uygunluk belgesi alınması, kısa dönem ikamet izni başvurusu, ikamet izin kartının teslim alınması ve vatandaşlık başvurusu için gerekli bilgi ve belgelerin sunulması yabancının ülkeye girişine ihtiyaç olmaksızın özel vekâletname ile bu hususun vekâletnamede açıkça yazılmış olması durumunda uzaktan sonuçlandırılabilir.

 

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Av. Aybike Berber

No Comments

Post A Comment