Covid-19 Sonrası İş Hayatında Başarı Nasıl Yakalanır?

Covid-19 Sonrası İş Hayatında Başarı Nasıl Yakalanır?

Korona virüs salgını, iş hayatını beklenmedik bir şekilde sarsıp birçok kişi ve kuruma öngörülemeyen bir darbe vurdu ve doğal olarak “salgın sonrası iş hayatında başarı nasıl yakalanır? ’’sorusu iş dünyasının temel gündemlerinden birisi haline geldi.

 

Her ne kadar salgın sonrası iş hayatında başarıya ulaşmak için farklı sektörlerde farklı farklı yol ve yöntemler uygulamak gerekse de, birçok firmanın ötelediği dijital dönüşüm, salgın sonrası iş hayatında başarıyı yakalama yollarından birisi ve belki de en önemlisi olarak öne çıkmakta.

 

Ancak usulüne uygun gerçekleştirilmeyen dijital dönüşüm, başarı yerine verim kaybı, karmaşa ve başarısızlığa giden yolun başlangıcını da oluşturabilir.

 

Dijital Dönüşüm Nedir? 

 

Dijital dönüşümü; “Güncel dijital teknolojileri yapılmakta olan işin her alanına entegre etme işi ” olarak tanımlayabiliriz.

 

Başarılı bir dijital dönüşüm için, her şirketin yapısına, işin özelliğine göre farklı bir strateji, plan ve program gerekse de, (1) Korona virüs salgını esnasında, birçok şirket, faaliyetlerini sürdürebilmek için önceden belirlenmiş bütüncül bir strateji olmaksızın dijital teknolojilerden bazılarını alelacele şirketlerinin bünyesine katmak zorunda kaldı.

 

Korona virüs nedeni ile  şirketin belirli departmanlarının işlevlerini yerine getirebilmesi için uygulamaya konulan dijital teknolojiler, şirketler için dijital dönüşümü başlatmak, böylelikle  rekabet kapasitelerini artırıp daha başarılı olmak için bir fırsata dönüştürülebilir.(2)

 

Dijital Dönüşüm Nasıl Gerçekleştirilir?

 

Dijital dönüşümü gerçekleştirmek için, her firma için geçerli paket çözümler bulunmamakta.

 

Başarılı bir dijital dönüşüm için her şirketin yapısına uygun olan, insan kaynakları, teknoloji ve zamanın iç içe geçtiği bir süreç gerekmekte ve bu süreçlerin planlanması içinde uzmanlardan destek alınması gerekmektedir.

 

Hukuk, insan kaynakları, muhasebe, pazarlama, satın alma gibi birçok farklı disiplin ile etkileşim içerisinde olan dijital teknolojilerin şirket işlerine uyarlanması, şirketin sadece teknolojik alt yapısını  değil, kültürel ve hukuksal altyapısını, organizasyon biçimini de değiştirir.

 

Bu nedenle, dijital dönüşüm ile paralele olarak gerçekleştirilmesi zorunlu olan dönüşümler bulunmaktadır ki bunlar;

 

  • Dijital dönüşüm ile uyumlu kültürel dönüşüm
  • Organizasyonel yeniden yapılanma
  • Dijital teknolojiler ile uyumlu hukuksal dönüşümdür.

 

 

Kültürel ve Organizasyonel Değişim Neden Gerekli?

 

Şirketlerin, dijital dönüşüm öncesi iş yapma biçimlerinde oldukça verimli olarak çalışan bazı şirket yöneticileri ve personeli, dijital teknolojilere aşina olmamaları ve/veya yeni teknolojiler ile eski başarılarını sürdüremeyecekleri bunun da işlerini kaybetmelerine veya kariyerlerinde olumsuz gelişmeye neden olacağı, yeni teknolojilere hakim personelin veya yöneticilerin onların önüne geçeceği, yeni teknolojilerin başarılı olamayacağı ve benzer birçok inanç ile şirketin dijital dönüşümüne karşı çıkabilir ve/veya bu dönüşümü gönülsüz olarak kabul ettiği için, dönüşüm sürecini yavaşlatabilir, engelleyebilir.

 

Keza personel ve yöneticiler kullanılmakta olan dijital teknolojilere aşina olsalar da,  dijital dönüşümün şirket için önemi hakkında yönetici ve personelde bütünlüklü bir görüş oluşmayabilir.

 

İşte tam da bu noktada,  dijital teknolojilere aşina olmayan yönetici ve personelin sürece dahil olmasını sağlayacak çalışmalar yapılması, birbirinin iş yapmasını ve verimli çalışmasını kolaylaştıracak takımlar oluşturulması, dijital dönüşüme uygun yeni şirket kültürünün, şirket içi ve dışı ilişkilerin, yaratılması ve dijital dönüşümün verimli kullanılabilmesi için şirketin organizasyonel yapısında uygun dönüşümlere gidilmesi zorunluluk arz etmektedir.

 

Bu alanda uzman kuruluşların danışmanlığı aracılığı ile gerçekleştirilebilecek bu çalışmalar, şirketin dijital dönüşümü sonrası başarısı için, en az şirket bünyesine uygun dijital teknolojiyi seçmek kadar önem arz etmektedir.

 

Yapısal/Hukuksal Dönüşüm Nedir ve Neden Gerekli?

 

Dijital dönüşüm, şirketlerin, müşteri ilişkileri, satın alma ve satış yöntemleri, organizasyonel yapısı, insan kaynakları yönetimi,  gibi birçok alanda eskisi ile tamamen farklı olan yenilikçi yöntemlerin uygulanmasını da beraberinde getirecektir.

 

Bu yeni durum da şirketin eski iş yapma biçimlerine uygun olarak düzenlenmiş bazı sözleşmeleri, yetersiz, etkisiz ve/veya gereksiz kılar. Keza önceden olmayan birçok yeni kurum ve durum da yeni sözleşmelerin yapılmasını gerektirir.

 

İşte bu gibi durumlarda şirketin faaliyeti ile ilgili eski yöntemlere uygun akdedilmiş olan tüm sözleşmelerin gözden geçirilerek dijital dönüşüme uygun hale getirilmesi, yani;

 

  • Dijital delillerin neler olduğu, hangi aşamalarda delil niteliğini kazanacağı,
  • Şirket içi ve şirket dışı dijital iletişimi, ihbar ve ihtarların yapılma biçimleri,
  • Dijital sözleşmelerin yapılma, değiştirilme ve fesih yöntemleri,

 

gibi birçok hususun, şirketin yapısı, iş yapma biçimindeki değişiklikleri sözleşmeler hukuku serbestisi ve ilgili tüm yasa ve uygulamalar gözetilerek, gözden geçirilmesi, yeniden düzenlenmesi, yeni uygulamalara uygun tip sözleşme formatlarının geliştirilmesi gerekir.

 

Yine şirketin dijital dönüşümü ile ilgili olarak, uyulması gereken ilgili mevzuatın belirlenerek, kişisel verilerin korunması örneğinde olduğu gibi gerekli şirket içi birimlerin oluşturulması, resmi başvuru ve düzenlemelerin gerçekleştirilmesi, izinlerin alınması, kayıtların yapılması ve sair dijital dönüşüme uygun yasal yapılanmanın da gerçekleştirilmesi hukuksal zorunluluk olarak kendini gösterir.

 

Alanında uzman hukukçuların katkısı olmadan gerçekleştirilen dijital dönüşüm, ilerleyen süreçlerde şirketin birçok hukuksal problemle karşılaşmasına, olabilecek hukuksal çekişmelerde dezavantajlı taraf haline gelip, haklı olduğu konularda bile haksız konuma düşmesine neden olabilir.

 

 

 

 

Sonuç Olarak;

 

Yaşamımıza hızla giren dijital teknolojilerin iş hayatını ve günlük yaşamı değiştireceği daha önce de öngörülmekteyse de, Covid-19 salgını sonrası bu teknolojilere uygun dijital, kültürel, yapısal ve hukuksal dönüşümleri bir an önce gerçekleştirmek, şirketlerin gelecekteki başarısını ve rekabet gücünü artıracak, uzun vadede şirketi geleceğe hazırlayacaktır.

 

Ancak dijital dönüşümlerini gerçekleştirseler dahi, kültürel, yapısal ve hukuksal dönüşümünü dijital dönüşüme uygun olarak gerçekleştiremeyen şirketler ise rekabet güçlerini ve başarılarını baltalayabilecek yapısal, işlevsel ve hukuksal sorunlarla karşı karşıya kalabilecektir.

 

Halat Hukuk Bürosu

 

1- https://enterprisersproject.com/what-is-digital-transformation#q2

2- https://www.endustri40.com/dijital-donusum-neden-bircok-firsat-yaratir/

 

 

 

No Comments

Post A Comment