FİRMANIZIN KVK FORMASYONUNU SAĞLAYIN, KENDİNİZİ GÜVENCE ALTINA ALIN

Teknolojinin hızla geliştiği ve kişisel verilerin sektörlere, dünyaya yön verdiği bir zamanda yaşamaktayız. Kişisel verilerin korunması hukuku da, Avrupa’daki düzenlemelere paralel olarak ülkemizde gelişmekte olan bir alandır. Bu nedenle, 2016 yılında yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlularına pek çok hukuki yükümlülük getirilmiş ve hukuka aykırılık tespit edilen kurumlara ciddi tutarlarda idari para cezaları kesilmiştir.

 

Özellikle şirketler, bünyelerinde farklı kişi gruplarına; müşteri, ortak, çalışan, ziyaretçi vs. ait birçok kişisel veri barındırır ve her gün bu verilerle türlü işleme faaliyetleri yapar. Şirketlerin kişisel verileri koruma mevzuatı uyarınca gerekli hukuki formasyonunu sağlamaları günümüzde bir zorunluluk haline gelmiştir.

 

Bu kapsamda Halat Hukuk & Danışmanlık Bürosu olarak verdiğimiz hizmetler şunlardır;

Eğitim ve farkındalık çalışmalarımızı yapıyoruz;

Hukuk büromuzun amacı; kurumun öncelikle kişisel verilerin korunmasına dair hukuki alt yapısını oluşturmak, akabinde bu yapılanmanın devamlılığını sağlamaktır. Bu nedenle; çalışanların bu konuda gerekli eğitimleri alması ve kurum bünyesinde yapılacak iş ve işlemlerde kişisel verilerin korunmasına dair yükümlülüklerin bilincinde olmak son derece önemlidir.

Kurumun sektörel faaliyetini ve iç yapılanmasını inceliyor, gerekli tespitleri yapıyoruz.

Kişisel verilerin korunmasına dair formasyonun oluşturulması bir süreçtir ve karşılıklı iş birliği gerektirir. Firmanız hakkında bilgi sahibi olmak; firma özelinde yapacağımız tüm çalışmalar için yol gösterici olacak, muhatap kişiler belirlenecek, hızlı ve verimli bir çalışma yürütülecektir.

Mevcut risk ve tehditleri belirliyor, risk analiz çalışmalarımızı yerine getiriyoruz.

Hazırladığımız risk matrisleri sayesinde, firmanızın risklerini tespit eder, karşılaşılabilecek hukuki ve cezai yaptırımlar hakkında sizleri bilgilendirir ve bu risklerin ortadan kaldırılması için gerekli adımları atarız.

Kişisel Veri Envanteri oluşturmaktayız;

Kişisel veri envanteri; kişisel verinin elde edilmesinden imhasına kadar tüm süreci ortaya koyan detaylı bir envanterdir. Veri sorumlularının, veri envanteri oluşturması kanuni bir zorunluluktur. Veri envanteriniz ne kadar detaylı ve güçlü olursa, eksikler o kadar iyi tespit edilerek düzeltilecektir. Kişisel veri envanteri, tüm sürecin yol haritasını ortaya koyacak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yapılacak incelemelerde ise esas alınacaktır.

Hukuki Dökümantasyon çalışmalarını gerçekleştiriyoruz;

Doğru ve kapsamlı politika ve prosedürler, firmanızı güvence altına alacaktır. Her hukuki ilişki özelinde hazırlanacak sözleşme/ taahhütnameler ayrık olmak şartıyla verdiğimiz danışmanlık hizmeti kapsamında;

  • Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine Dair Şirket Politikası,
  • Saklama ve İmha Politikası,
  • Aydınlatma Metinleri,
  • Açık Rıza Formları,
  • Veri Aktarım Sözleşmeleri,
  • Gizlilik ve Veri Güvenliği Sözleşmeleri/ Taahhütnameleri ve sair gerekli hukuki dökümanları hazırlıyoruz.

VERBİS’e kayıt işlemlerinde yanınızda oluyoruz;

Verbis kaydı, şartları taşıyan firmalar için hukuki bir zorunluluk olup, VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası verilebilmektedir. Sizlere Verbis sistemine kayıt ve bilgi girişi hususlarında destek oluyor, bu prosedürleri sizin adınıza kolaylaştırıyoruz.

Firmanın KVK altyapısını oluşturduktan sonra devamlılığına yönelik yapılacaklar hakkında sizleri bilgilendiriyoruz.

KVK Formasyonu, tek bir işlemle sınırlı değildir. Firmanız kişisel veri işlemeye devam ettikçe dikkat etmeniz gereken bir süreçtir. Bu nedenle verdiğimiz danışmanlık hizmeti ile, kişisel verilerin korunmasına dair hukuki alt yapınız oluşturulacak, saklama ve imha politikaları, şirket politikaları uyarınca yapmakla yükümlü olduğunuz işlemler hakkında bilgi sahibi olacak, gerekli denetim ve güncellemelerle hukuki güvencenizin devamlılığı sağlanacaktır.