Yetkinlikler

Sektörler

Şu ana kadar hizmet verdiğimiz ve vermekte olduğumuz sektörlerin bazıları
belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere aşağıdaki gibidir;
İthalat / İhracat, IT, Teknoloji, Yazılım, Startup / Innovasyon, Gayrimenkul Projelendirme, Yatırım ve İşletme, İnşaat, Perakende / Mağazacılık, Distribütörlük / Toptan Satış, Gıda/Yiyecek Üretim / Satış, Restoran/Bar Eğlence Yerleri İşletmeciliği, Online Mağazacılık / Servis, İmalat / Sanayi, Turizm / Otelcilik, Film / Müzik Yapım ve Dağıtım, Eğitim/Online Eğitim
Sağlık / Tıbbi Cihaz ve İlaç, Kozmetik Üretim ve Dağıtım, Gıda Takviyeleri Üretim ve Dağıtım, Danışmanlık Hizmetleri

YETKİNLİK ALANLARIMIZ

Yukarıda belirtilen sektörler dahil olmak üzere şu ana kadar, kişiler ve kurumlara verdiğimiz ve vermekte olduğumuz yetkinliklerimiz dahilindeki hizmetlerin bazıları aşağıdaki gibidir;

Ticaret ve Şirketler Hukuku

 • Ticari Şirketler Ana Sözleşmeleri Tanzimi
 • Ticari Şirket Kuruluşları ( Türkiye, Off-Shore, Uluslararası )
 • Ticari Şirket İşlemleri (Toplantı Yönetimi, Tutanak Tanzimi, Tescil ve İlanı)
 • Ticari Şirketler Hisse Devir Sözleşmeleri Ve İşlemleri
 • Ticari Şirketler Hisse Senedi İşlemleri
 • Ticari Şirket Birleşmeleri ve Dönüşümleri
 • Ticari Şirket Tasfiyesi İşlemleri ve Davaları
 • Şirket Ortaklığından Çıkma ve Şirket Ortağını Çıkarma Davaları
 • Sözleşme Müzakereleri ve Danışmanlığı
 • Letter Of Intent ve Memorandum Of Understanding Tanzimi
 • Gizlilik Sözleşmeleri
 • Yatırım ve İşbirliği Sözleşmeleri
 • Stratejik Ortaklık Sözleşmeleri
 • Proje Ortaklığı Sözleşmeleri
 • Lisans Sözleşmeleri
 • Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Devri Sözleşmeleri
 • Teknoloji Transferi Sözleşmeleri
 • Distribütörlük Sözleşmeleri ve İşlemleri
 • Acentalık Sözleşmeleri
 • Bayilik, Franchise Sözleşmeleri
 • Komisyon, Finder Fee Sözleşmeleri
 • Proje Kredilendirme/ Kredi Sözleşmeleri
 • Taşeron Sözleşmeleri
 • Mal ve Hizmet Alımı Sözleşmeleri
 • İmalat Sözleşmeleri
 • Uluslararası Mal ve Hizmet Alım Sözleşmeleri ( İthalat/İhracat)
 • Uluslararası İmalat, Private Label Sözleşmeleri
 • FIDIC  ve Uluslararası İnşaat, Müteahhitlik Sözleşmeleri
 • Konsorsiyum Sözleşmeleri ve Kuruluş İşlemleri
 • Joint Venture , Adi Ortaklık Sözleşmeleri ve Kuruluş İşlemleri
 • Rekabet Hukuku Danışmanlığı
 • Kişisel Verileri Koruma  Danışmanlığı
 • E-Ticaret Danışmanlığı
 • Dijital Dönüşüm Sözleşmeleri ve Danışmanlığı
 • Tüketici Hukuku Danışmanlığı/Davaları
 • Haksız Rekabet Danışmanlığı/ Davaları
 • Çevre Hukuku Danışmanlığı ve İşlemleri
 • Alacak Yönetimi ve Alacak Davaları
 • Uluslararası Alacakların Tahsili İşlenleri
 • İcra İşlemleri ve Davaları
 • Ticari Şirket Hukuksal Danışmanlığı
 • Ticari Şirket Hukuksal Transformansyonu

Vergi Hukuku ve Kamu Alacakları

 • Vergi Optimizasyon  İşlemleri
 • Vergi Tarhı İtiraz İşlemleri ve Davaları
 • Vergi Cezası İtiraz İşlemleri ve Davaları
 • İdari Ceza İtirazı ve Davaları
 • Kamu Alacağı Davaları

İş Hukuku ve İnsan Kaynakları

 • İnsan Kaynakları Danışmanlığı ve Eğitimi
 • Işyeri Çalışma Yönetmeliği Tanzimi
 • Yönetici Sözleşmeleri
 • Haksız Rekabet sözleşmeleri
 • Ticari Sırların Saklanması ve Gizlilik Sözleşmeleri
 • Hizmet Sözleşmeleri
 • İkale Sözleşmeleri
 • Hizmet Tespit Davaları
 • İşçi Alacağı Davaları
 • Kişisel Verilerin Koruma Kanunu Danışmanlığı

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuk

 • Gayrimenkul Alım Satım İşlenleri ve Danışmanlığı
 • Gayrimenkul Projelendirme Danışmanlığı
 • İpotek İşlemleri
 • Gayrimenkule Tecavüzün Önlenmesi ve Ecrimisil Davaları
 • Tapu İptal ve Tescili Davaları
 • Muris Muvazası Davaları
 • Ortaklığın Giderilmesi Davaları
 • İnşaat Sözleşmeleri
 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri
 • Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmeleri
 • Taşeron Sözleşmeleri
 • Gayrimenkul Kiralama Sözleşmeleri ve Kira Yönetimi Hizmetleri

Miras Hukuku

 • Veraset İlamı Verilmesi Davaları
 • Tereke Tespit Davaları
 • Muris Muvazaasından Kaynaklanan Tapu İptal ve Tescil Davaları
 • Mirasta Denkleştirme ve Terekeye İade Davaları
 • Mirastan Yoksunluğun Tespiti Davaları
 • Mirasta İstihkak Davaları
 • Mirasta Tenkis Davaları
 • Mirasın Paylaştırılması ve Ortaklığın Giderilmesi Davaları
 • Miras Taksim Sözleşmesi
 • Mirastan Feragat Sözleşmesi
 • Mirasçılık Belgesinin İptali Davaları
 • Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi
 • Vasiyetname Düzenlenmesi
 • Vasiyetname İptal Davaları
 • Mirasbırakanın Gaipliğinin Tespiti Davaları
 • Mirasçının Gaipliğinin Tespiti Davaları
 • Miras Sözleşmeleri

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

 • Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum Danışmanlığı
 • Veri Sorumlusu, Veri İşleyen Tespiti ve VERBİS Başvuru İşlemleri
 • Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında Risk Değerlendirmesi
 • Veri Envanteri Hazırlanması
 • Kişisel Verilerin Korunmasına dair Taahhütname ve Gizlilik Sözleşmeleri
 • Aydınlatma Metinleri ve Açık Rıza Formu
 • Çerez Politikaları
 • Şirket içi Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik Politikaları ve Talimatları
 • Mevzuata Uygun Değişikliklerin Şirket Sözleşme, Politika ve Talimatlarına Entegrasyonu

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku

 • Marka Hakkına Tecavüzün Tespiti Davası
 • Marka Hakkına Tecavüzün Meni ve Refi Davaları
 • Marka Hakkına Tecavüzden Kaynaklanan Tazminat Davaları
 • Patent Hakkına Tecavüzün Tespiti Davası
 • Patent Hakkına Tecavüzün Meni ve Refi Davaları
 • Patent Hakkına Tecavüzden Kaynaklanan Tazminat Davaları
 • Faydalı Model Hakkına Tecavüzün Tespiti Davası
 • Faydalı Model Hakkına Tecavüzün Meni ve Refi Davaları
 • Faydalı Model Hakkına Tecavüzden Kaynaklanan Tazminat Davaları
 • Marka, Patent, Faydalı Model Hükümsüzlük Davaları
 • Fikir ve Sanat Eserlerine Tecavüzün Tespiti
 • Fikir ve Sanat Eserlerine Tecavüzün Meni, Refi ve Tazminat Davaları
 • Patent, Marka, Endüstriyel Tasarım, Faydalı Model ve Telif Haklarına Dair Suç Duyuruları ve Ceza Davaları
 • Eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı Siciline Kayıt ve Tescil İşlemleri
 • Lisans Sözleşmeleri
 • Lisans Sözleşmelerinden Doğan Hakların Korunması ve Uyuşmazlıkların Çözümü
 • Sözleşmelerin Uyarlanması Süreci, Uyarlama Davaları
 • Haksız Rekabet Davaları
 • Delil Tespit İstemleri
 • Tedbir Kararlarının Alınması ve Uygulanması